Ojačanje za čamce

Puni komplet ojačanja

Puni komplet ojačanja zaštitit će čamac u režimu teške eksploatacije čamca, posebno u uslovima pretrpanim kamenjima plitkim vodama. Komplet ojačanja preporučuje se za svaki čamac PVC od 250 cm. Ojačanje sprečava habanje dna i produžuje životni ciklus čamca PVC za više od 50%.

Cijena: od 144  do 231  zavisno od modela čamca.

Ojačanje po tubusima

Ojačanje po tubusima – štiti tubuse u plićacima, u kontaktu sa stijenama ili preprekama, neizostavni element prilikom priveza, na kamenitim ili natrpanim obalama. Preporučuje se za sve čamce PVC.

Cijena: od 47  do 76  zavisno od modela čamca.

Ojačanje po stringerima

Ojačanje po stringerima – mjesto koje se ojačava je jedno od najkritičnijih, t.j. nosi na sebe maksimalno optereć́enje prilikom natezanja dna Kilsonom i traži posebnu pažnju, ovo ojačanje smanjuje ošteć́enja dna i čuva nategu i produžava rok upotrebe.

Cijena: od 53  do 83  zavisno od modela čamca.

Ojačanje po kobilici

Ojačanje po kobilici – kobilica daje glisirajuć́u sposobnost čamcu i zahtijeva stalnu pažnju. Pri izrade ovog ojačanja povećava se ne samo zaštita kobilice, već́ i stabilnost kursa. Ojačanje takođe štiti od mehaničkih oštećenja kobilicu i dno prilikom udara u strani predmet i prilikom priveza.

Cijena: od 53  do 83  zavisno od modela čamca.